Eiliuota odė apie visą jubiliato gyvenimą su sveikinimais ir tostais

Jei eisit jubiliejų švęsti ir negalėsite nuspręsti, ką dovanot jubiliatui, kad jus atmintų daugel metų, tai siūlom išeitį neblogą – padovanokite jam odę.

Gyvenimą poemos vertą, ne kiekvienam turėti lemta, bet kiekvienam paglosto širdį, kai per gimtadienį jis girdi, kaip jo prabėgusius metus ir įvairius nutikimus čia pavertė eiliuotais posmais ir dar juos palydėjo tostais.

Kitos nerasit dovanos, kuri poemą tą atstos, nes tokio dėmesio tikrai negali perteikti daiktai. Kiekvienas bandęs pasakys: ta odė – renginio vinis!

 


O jeigu reikia pavyzdžių:

 

Įvyko tai gana seniai

Tenai, kur driekiasi Žalpiai.

Ruduo jau buvo įpusėjęs,

Gandrai šiltuos kraštuos tupėjo.

Tik vienas dar turėjo likti

Ir svarbų reikalą atlikti.

Jis atnešė snape mažylę.

Žemaičiai, ją namuos išvydę,

Linksmai sušuko: „Saule mona!”

Štai taip ir gimė Solemona.

Todėl pakelkim bokalus

Už pareiginguosius gandrus,

Kurie, palikę šaltį kęsti,

Mums jubiliejus leidžia švęsti.

 

Linksma lyg pergalės saliutai

Striksėjo mūsų Saliamutė.

Kad augtų ji gera mergytė,

Ją prižiūrėdavo babytė.

Nieko mergytė nestokojo,

Babytė viską jai atstojo.

„Akropolių“ tada nebuvo –

Babytė saldumynus bruko.

Geriau nei mobiliakas kietas

Babytė skleisdavo naujienas.

Ir netgi kompo nereikėjo

Babytė ją užimt mokėjo.

Šis tostas už mielas babytes

Auginančias geras mergytes.

 

Turėjo sesę Saliamutė,

O vardas buvo jos Augutė.

Sesuo surado keistą hobį –

Viską tėvams atraportuoti,

Ką Saliamutė tik padaro.

Labiau jau blogo, negu gero.

Dėl to jos pykdavos dažnai

Bet džiaugėsi vis tiek tėvai,

Nes buvo puikiai informuoti

Ir nereikėjo kontroliuoti.

Pačios save jos kontroliavo

Ir šitaip net susidraugavo.

Šįkart pakelkim stikliukus

Už informuotus tėvelius

Ir seserį, kuri išties

Net skundė iš geros širdies.

 

Ir t.t.....


 

                        

 

Parašytą odę galima atsiųsti elektroniniu paštu (atsispausdinsite patys) arba atsiųsti į namus jau atspausdintą.

 

Teirautis  el. p. ruta@geradariai.lt .